Föreläsare

Ulla Thorslund (13.45-14.45)
Övergreppsbeteenden bland barn och unga
- Vad kan man göra?

Hans Åberg (09.45-10.45)
ARBETA MED VÅLD

Isabel Petrini (13.45-14.45)
"Jag orkar inte berätta mer nu"
- Brottsutsatta barn i förhör

Åsa Eriksson (11.15-12.45)

Gärningsmannaprofilering

Tobias Eriksson (09.45-10.45)
Substansbruk & Brott


Sofia Åkerman (15.15-16.15)
Slustation rättspsyk

Vanessa Etterlid & Anna Kask  (15.15-16.15)
Rättspykiatrisk undersökning
Allvarlig psykiskstörning och psykologens roll

Humint (11.15-12.45)
Psykololingvistik & Förhörsteknik

Ulla Thorslund (13.45-14.45)

Sponsrad av Psykologialumnerna vid Uppsala Universitet

 Ulla Thorslund är ungdomspsykolog på Kriminalvården, häktet Uppsala och Gävle samt driver företaget Leg. psykolog Ulla Thorslund AB med fokus på våld och sexuellt våld, föreläsning, utbildning, handledning samt riskbedömningar.

Ullas föreläsning kommer att ta upp vikten av att tidigt upptäcka övergreppsbeteenden bland barn och unga så att man kan sätta in insatser för att förhindra upprepning av dessa beteenden. Ulla kommer att gå igenom skillnaden på normal sexuell utveckling och sexuella avvikelser, om sexuella övergrepp IRL men även på nätet. Därefter genomgång av ärendehantering, riskbedömning och övergreppsspecifik behandling. Slutligen några ord om förebyggande arbete och tips på litteratur och länkar som kan vara användbara.

http://www.ullathorslund.se/

Hans Åberg (09.45-10.45)

Vad ska en psykolog göra när hen får in en brottsling i behandlingsrummet? "Brottslingen har vanligtvis inte inviterats till det terapeutiska rummet. Men så måste det inte vara. Hans Åberg bjuder till inblick i det terapeutiska rummet för att visa vad som är möjligt där. Och nödvändigt. 

Hans Åberg har en gedigen erfarenhet av att arbeta med våld. Förutom att han är specialist i klinisk psykologi med lång behandlingserfarenhet så är han även författare till “Arbeta med våld - Vägledning till psykologisk våldsbehandling” (Studentlitteratur 2014) och en av initiativtagarna till Mansmottagningen mot våld i Uppsala samt drivande för utvecklingen i både Sverige och Ryssland för behandling av våldsutövare. Utöver detta driver Hans Åberg numer egen firma och föreläser, handleder samt åtar sig konsultuppdrag.

http://www.hansaberg.se/

Isabel Petrini (13.45-14.45)

Sponsrad av Psykologialumnerna vid Uppsala Universitet

När ett barn misstänks ha blivit utsatt för ett brott är förhör med barnet ett centralt bevis. Under förhöret ges barnet rätt att komma till tals och barnets bästa ska iakttas. Samtidigt så ska misstanken utredas objektivt och friande förklaringar ska följas upp. Under ett barnförhör finns alltså flera intressen som måste tillgodoses.

Förhörsledare har en svår uppgift – både metodiskt och emotionellt. Hur kan en förhörsledare skapa bästa förutsättningar för ett barn att berätta om sin upplevelse? Hur kan man göra det utan att påverka, men samtidigt stötta?

Isabel Petrini är legitimerad psykolog och utbildar och handleder poliser som håller förhör. Utöver detta driver hon företaget Psykologi 360 som främst inriktar sig på att förebygga, utbilda och handleda kring våld mot barn.

https://www.facebook.com/psykologi360/

Åsa Eriksson (11.15-12.45)

Åsa Eriksson är förutom leg psykolog, medicine doktor och adjunkt vid Karolinska Institutet därutöver sitter hon som ledamot i Socialstyrelsen rättsliga råd.

Hennes föreläsning kommer att behandla gärningsmannaprofilering i Sverige. För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderar vi Klinisk forensisk psykologi (Eriksson & Sturidsson, 2017) som Åsa varit med och författat.

Tobias Eriksson (09.45-10.45)

För att förstå brott behöver man även ha en förståelse för vilka mekanismer som bidrar till att de begås. Decennier av forskning visar på att en viktig mekanism är alkohol och droger. Under föreläsningen tydliggör Tobias på vilket sätt alkohol och droger påverkar kriminalitet och svara på frågan: Bör dagens kriminalvård istället vara beroendevård?

Sofia Åkerman (15.15-16.15)

Under början av 2000-talet stod allmänpsykiatrin handfallen inför det ökade antalet unga som självskadade. Den desperata nödlösningen blev inspärrning på rättspsykiatriska högsäkerhetskliniker. Istället för adekvat vård blev många unga självskadande patienter, utan att vara dömda för något brott, inspärrade och frekvent utsatta för tvångsåtgärder. De utsattes för isolering, tvångshandskar, hjälm och bältesläggning. Många av dessa tvångsåtgärder saknade lagligt stöd.

2003 dog en 16-årig och en 19-årig flicka i en brand som konsekvens av att de tvångsvårdas på rättspsykiatrin tillsammans med dömda vuxna patienter. År 2009 uppdagades det att en annan rättspsykiatrisk klinik använde tvångsåtgärder som ett redskap för att tvinga bort oönskade beteenden.

Varken de själva eller deras anhöriga kan påverka situationen – de är rättslösa. Hur kunde det hända?

Anna Kask & Vanessa Etterlid (15.15-16.15)

De står inför en av de svåraste arbetsuppgifter psykologer kan ha - att bedöma brottslingars psykiska hälsa från hela landet.

Hur gör man då som psykolog för att bedöma om förövaren har en allvarlig psykisk störning? Under föreläsningen kommer Anna & Vanessa guida åhörarna om psykologens roll och arbetsuppgifter vid rättspsykiatriska utredningar.

HUMINT (11.15-12.45)

HUMINT-avdelningen är en avdelning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. 
De utbildar samtalsledare för utfrågning, underrättelsesamverkan och förhörsledare.

En viktig del inom utbildningen är psykolingvistik. Inom psykolingvistik analyseras skriven text men också tal ur flera olika perspektiv och lager där man ur varje lager för en analys och en slutsats som är ett viktigt insteg till en förhörsledares planering av förhöret.

Under föreläsningen går HUMINT igenom de olika stegen av analys samt vilka möjliga slutsatser och frågeställningar som en förhörsledare kan ta med sig in till sitt genomförande.
De kommer också att tala om hur de genomför övningar med grunden i vittnespsykologi.

Utbildningens olika övningar har sitt ursprung ur olika brottsfall och undersökningar och tillämpningen är intressant ur många andra perspektiv och samtal!